Selecteer een pagina
bringing hope to cultures of fear
Geloven in de juiste druppel

Bringing hope

Vader van de wezen Psalm 68:6  

Een omgeving die geen veiligheid en geborgenheid biedt aan kinderen, is beangstigend. Een grote factor hierin is een thuissituatie zonder vader. Veel kinderen groeien op zonder vader, omdat die is overleden of het gezin heeft verlaten. Het kan ook zijn dat de vader weliswaar fysiek aanwezig is maar zijn rol in het gezin sterk verwaarloost; soms bewust en soms onbewust. Ook komt huiselijk geweld in de krottenwijken vaker voor dan gemiddeld.

Veel kinderen, en vooral de jongens, zoeken daarom elders een vaderfiguur of zoeken een alternatief voor het gebroken gezin. Maar al te vaak belanden ze op deze manier in de drugswereld. 

Stichting Aprisco maakt zich sterk voor het herstellen en/of versterken van gezinssituaties binnen de leefgemeenschap. 

Vredestichters mattheus 5:9

Een ander groot probleem in de krottenwijk heeft te maken met drugsgerelateerde conflicten. Het is bekend dat vooral de krottenwijken een bolwerk vormen van drugs- en wapenhandel. De drugsbendes die deze handel domineren en beschermen maken daarvoor gebruik van zware wapens.

Het is dan niet verwonderlijk dat regelmatig sprake is van conflicten met rivaliserende bendes en regelmatig sprake is van politieacties. Helaas leidt dit vrijwel altijd tot (dodelijke) slachtoffers, niet zelden vallen daarbij ook onschuldige slachtoffers. 

Groot probleem is dat de drugswereld een enorme aantrekkingskracht heeft op de jonge tieners. Het geeft hen status en macht en een soort identiteit, het gevoel ergens bij te horen.  

kind zijn in de slum

Geboren worden in een slum heeft iets paradoxaal. Enerzijds heeft de krottenwijk een sfeer van een hechte familie, waar mensen naar elkaar omkijken, maar anderzijds is er veel angst en geweld. Ruim 85% van de inwoners leidt aan Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

 

Wat we doen

Onze aanpak

Empowered by music

Muziek is één van de krachtigste middelen om trauma te verwerken en om het zelfbeeld en zelfvertrouwen bij jongeren en volwassenen te vergroten. Daarnaast stimuleert muziek de creativiteit en het denkvermogen waardoor ook schoolresultaten verbeteren. Verder is muziek maken en luisteren gewoon leuk en brengt het mensen samen. 

empowered by education

Onderwijs is een essentieel onderdeel voor persoonlijke ontwikkeling. Door onderwijs krijgen kinderen, maar ook volwassenen, de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Aprisco richt zich vooral op ondersteunende en aanvullende activiteiten op het reguliere onderwijs. Daarnaast werken we met ambachtelijke cursussen. 

empowerd by health

Basis gezondheidszorg is voor veel mensen moeilijk toegankelijk. Vooral spoedeisende hulp en ambulante hulp is nauwelijks voorhanden voor bewoners van krottenwijken. Aprisco richt zich op het aanbieden van hulpposten, ambulante zorg en wijkreddingsbrigades. We werken hiervoor samen met stichting MMMI en lokale artsen. 

empowered by family & community

Belangrijker nog dan alle andere activiteiten tezamen is het werken aan gezonde familiebanden en een goede leefgemeenschap. Begrip, respect en omzien naar elkaar zijn enkele elementen die van belang zijn voor gezonde relaties. Dit is ook een belangrijk wapen tegen (seksueel) misbruik, mishandeling, verwaarlozing, onveiligheid en eenzaamheid.  

help mee …

Let’s bring hope, together!

Doneer online

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

en nog meer …

vertel & bid

vertel onze verhalen

Een van de krachtigste middelen om ons werk verder te helpen, is door er over te vertellen. Vertel aan anderen over wat je hebt gelezen of gehoord. En misschien ben je wel een keer mee geweest op missie en kun je vertellen over je eiogen ervaringen. Ben je nog niet mee geweest? Misschien ben je geschikt om een keer mee te gaan. Kijk dan onder meedoen. 

bid voor de mensen en het werk

Nog belangrijker dan vertellen en een gift geven, is het gebed. Wij geloven dat gebed deuren én harten opent. Neem de situatie van mensen-in-nood mee in je gebeden. Bid ook voor de vrijwilligers die onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Bid voor bescherming tegen het geweld, de verdwaalde kogels, gevoel van onmacht. Bid voor doorbraak!