bringing hope to cultures of fear
doneer online

OPPORTUNITY 2 LEARN

Kennis en vaardigheden zijn essentieel voor betere kansen in deze wereld. Maar als je nu op straat leeft of in een krottenwijk, dan krijg je deze kansen vaak niet. Stichting Aprisco biedt kansen voor scholing en training.

BUSINESS 4 A CHANGE

Ondernemen is bij uitstek de motor voor veranderingen. Ook op straat en in de krottenwijken wonen jongens, meisjes, heren en dames die gevoel hebben voor ondernemen … ze hebben alleen even een steuntje nodig.

MUSIC 2 EMPOWER

Niemand in deze wereld blijft onbewogen bij het horen van muziek, of je het nu mooi vindt of niet. Het “empowered by music” project van Pauline de Vet helpt kinderen en jongeren om hun situatie de baas te kunnen en zelfs meer …

CARE 4 ALL

Het zal niet verrassend zijn te horen dat de medische zorg in een krottenwijk of op straat ver te zoeken is. Helaas leidt dit tot veel onnodige sterfgevallen of invaliditeit. Stichting Aprisco biedt daarom eerstelijns zorg aan en bemiddeld in tweedelijns zorg.

SAY NO 2 DRUGS

De drugswereld is voor velen een grote verleiding. Of het u gaat om het gebruiken of het verkopen van drugs, de problemen zijn vaak niet te overzien. Stichting Aprisco werkt met andere organisaties samen aan verslavingszorg én werkt actief onder de drugsbendes.

KIDS 2 DAY

Kinderen zijn vaak de dupe van de ellende die volwassenen veroorzaken. Maar tegelijkertijd zijn kinderen ook de toekomst, de nieuwe generatie volwassenen. Door gericht kinderwerk en -zorg door sport, spel, gezinsbegeleiding kan een nieuwe generatie opstaan!

JA, ik help graag mee!

Betaal veilig en eenvoudig online via Mollie

Liever zelf overmaken? Dat kan natuurlijk ook. Maak dan uw gift over op rekening nummer NL16 INGB 0009 4717 82 ten name van Stichting Aprisco te Den Haag onder vermelding van ‘gift’ of projectnaam.

Hoop bieden in een angstcultuur

Geloven in de juiste druppel …